Share Acc CF VIP miễn phí không lỗi đăng nhập hàng ngày

Chào mừng các bạn đến với page share acc CF VIP miễn phí. Mình tạo ra trang này với mục đích là chia sẻ thêm cho các bạn những acc CF cá nhân, không phải cộng đồng. Nhiều bạn không thể login vào acc CF cộng đồng thì có thể vào đây để lấy acc.

Mình sẽ cập nhật thêm nhiều acc VIP hàng ngày trên trang này nên các bạn cứ việc lưu trình duyệt để quay trở lại. Hoặc bạn có thể share lên tường Facebook cá nhân để tiện cho việc quay trở lại lấy acc.

Để có kinh phí mua acc CF VIP về share cho các bạn chơi miễn phí thì mình rút rọn link bên dưới từ 123link để kiếm thêm thu nhập. Các bạn thông cảm về sự bất tiện này. Ai chưa biết cách lấy acc CF từ 123link thì có thể xem hướng dẫn bên dưới.

Chia sẻ tài khoản CF 6

– Tài khoản trắng thông tin, 3 VIP, 2 súng + 1 xẻng VIP

– AK – 47 Knife Bom Be, AK – 12 Knife Iron Spic

=> Link lấy acc: http://123link.pw/0HDEI

Cho acc CF miễn phí 5

– 4 VIP gồm súng ngắm, súng trường liên thanh, súng lục, dao

– Sniper AWM, Thomson

=> Link lấy acc: http://123link.pw/c0hQfF

Share Nick CF 4

– 3 VIP, 2 Súng, Trắng thông tin

– AK-47 Knife Born Be, AK-12 Knife Iron Spic

=> Link lấy acc: http://123link.pw/6WaO9a8w

Cho acc CF miễn phí 3

– Súng VIP 3 cây, không lỗi đăng nhập, trắng thông tin mới nhất

– AN84 – Galaxy, NPK – Dragon, Gatling Gun

=> Link lấy acc: http://123link.pw/OT6o

Chia sẻ nick CF VIP 2

– Trắng thôn tin, không lỗi đăng nhập, 9 VIP

– Barrett VIP, Xẻng VIP…

=> Link lấy acc: http://123link.pw/EZsng (copy và pass vào trình duyệt để truy cập)

Share acc CF VIP 1

– Trắng Thông Tin, 7 VIP

– Gồm có các súng VIP như sau: M4A1 – Transformer, AK12-Knife Iron, AN94 – Galaxy.

=> Link lấy acc: http://123link.pw/OLtjJ1 (copy và pass vào trình duyệt để truy cập)